Friday, 2 November – Two Many Chiefs

Friday, 9 November – DJ Thomas Hill

Friday, 16 November – Mana & Haden

Friday, 23 November – Looking For Alaska

Friday, 30 November – Chet and Mel